Beam Advisor

Een webapplicatie voor berekeningen en overzichten van luchtbehandelsystemen.

Klant - HC Barcol-Air

Services - Ontwerp, Ontwikkeling

Het probleem

HC Barcol-Air biedt luchtbehandelsystemen aan in meerdere configuraties. Om de (potentiële) klanten een snel en duidelijk overzicht te geven welke configuratie het beste aan hun wensen voldoet zijn er ingewikkelde berekeningen nodig. Dit neemt veel tijd in beslag voor de werknemers en hierdoor moet de klant langer wachten op een antwoord. Hieruit kwam de vraag naar boven of er een webapplicatie ontwikkeld kon worden waarin de klant zelf zijn wensen kan invoeren en de applicatie de output van het luchtbehandelsysteem weergeeft.

De oplossing

Om tot een mooie oplossing te komen die op elk apparaat werkt is er gekozen voor een webapplicatie die alle berekeningen lokaal uitvoert. Hierdoor hoeft een pagina niet ververst te worden en kan de klant snel wijzigingen doorvoeren en meteen het resultaat zien van deze wijzigingen.

Omdat HC Barcol Air met zowel Nederlandse als internationale klanten werkt is er gekozen om meerdere maatsystemen te ondersteunen. Hierdoor kan o.a. ook de Amerikaanse markt bereikt worden.

Door de vele combinaties van instellingen die mogelijk zijn wordt de belangrijkste informatie in een grafiek weergegeven met daarnaast de exacte waardes in een tabel. De gekozen primaire opties kunnen daarnaast worden vergeleken met andere gemaakte configuraties. Uiteindelijk kunnen de resultaten als Excel bestand worden geëxporteerd voor verdere bestudering of als aanzet tot de aankoop van een luchtbehandelingssysteem. Het Excel bestand kan worden gebruikt als basis voor een duidelijke samenvatting richitng de klant. Indien de gebruiker later verder wil gaan met zijn of haar gekozen instellingen kan er gekozen worden de huidige situatie op te slaan en later weer in te laden in het programma.

Het resultaat

Het resultaat is een moderne webapplicatie die vanaf meerdere apparaten bereikt kan worden zonder dat installatie noodzakelijk is.

HC Barcol-Air

HC Barcol-Air heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van een optimaal thermisch binnenklimaat voor het creëren van een werkomgeving, waarin mensen met plezier werken en zodoende maximaal kunnen presteren.

Tags

  • Microsoft .NET
  • C#
  • ASP.NET
  • MVC
  • KendoUI
  • Html5
  • Javascript

Wilt u ook met ons werken? Neem contact met ons op!