Roy's Rose Compass

Een webapplicatie voor het versturen en afnemen van persoonlijkheidstesten.

Klant - Roy's Rose Compass

Services - Ontwerp, Ontwikkeling

Het probleem

Roy's Rose Compass maakte gebruik van een sterk verouderde webapplicatie voor het versturen, beheren en afnemen van online persoonlijkheidstesten. Er was vraag naar een nieuw meertalig systeem waarin Roy's Rose Compass zelf alle controle kan behouden. Hieronder viel de mogelijkheid voor het opmaken van rapporten en het laten genereren van een visueel kompas op basis van de resultaten van vragenlijsten.

De oplossing

We zijn begonnen met het ontwerpen van zowel de backend als de frontend van de applicatie. Het doel hierbij was om dit ontwerp zo simpel en duidelijk mogelijk te houden, en in de huisstijl van Roy's Rose Compass De frontend waar de deelnemers hun testen maken bevat een simpel ontwerp met rustige kleuren waardoor de deelnemer niet wordt afgeleid door andere elementen en zich zo volledig kan focussen op het voltooien van de test.

In de backend krijgt de beheerder een duidelijk overzicht van de acties binnen het systeem zoals wanneer deelnemers een test hebben afgenomen of wanneer er een uitnodiging is verstuurd. De beheerder heeft daarnaast de mogelijkheid om accounts voor bedrijven aan te maken en te beheren. Deze bedrijven kunnen dan zelf inloggen op het backendsysteem en hun eigen deelnemers beheren.

Om het onderhoud van de rapporten in het beheer van Roy's Rose Compass te houden is er gekozen om te werken met Microsoft Word documenten. Roy's Rose Compass is bekend met dit pakket en heeft de initiële rapporten ook hierin gemaakt. De nieuwe webapplicatie gebruikt deze Word documenten als template voor het genereren van PDF documenten waarin de resultaten van de deelnemer(s) zijn verwerkt. Deelnemers krijgen automatisch het PDF document met resultaten toegestuurd.

Het doel van de webapplicatie is uiteindelijk het vergaren van informatie van deelnemers op basis van de ingevulde vragenlijsten en deze resultaten te visualiseren middels visuele kompassen (zie screenshot 1 hieronder) en rapporten. De resultatenpagina van een vragenlijst geeft uitgebreide statistieken betreffende de gegeven antwoorden van de deelnemer. Onder andere consistentiemetingen en gemiddelde tijd per vraag zijn beschikbaar. Daarnaast heeft de gebruiker de mogelijkheid verschillende visuals en/of rapporten te laten genereren.

De deelnemer kan na het voltooien van een test (en mits de beheerder daar toestemming voor geeft) zijn/haar eigen resultaten inzien en deze eventueel delen met vrienden via Facebook dan wel Twitter.

Een Roy's Rose Compass die gegenereerd id door de webapplicatie op basis van de resultaten van een vragenlijst.
Een scherm in de webapplicatie waar de resultaten van een vragenlijst bekeken kunnen worden.

Het resultaat

Een moderne webapplicatie waarbij Roy's Rose Compass het beheer weer in eigen handen heeft!

Roy's Rose Compass

Roy’s Rose Compass geeft drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten/competenties, geplaatst binnen de context van de dagelijkse realiteit weer

Tags

 • Webapplicatie
 • Microsoft .NET
 • C#
 • ASP.NET
 • MVC
 • KendoUI
 • Html5
 • jQuery
 • Javascript
 • CQRS
 • MS SQL
 • Statistieken
 • MS Word
 • Office Open XML
 • Adobe PDF
 • Meertalig
 • Facebook
 • Twitter

Wilt u ook met ons werken? Neem contact met ons op!